Uniwersytet Trzeciego Wieku

Strona główna >> Misja UTW Edukacja

Misja UTW Edukacja

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku EDUKACJA jest wyrównywanie szans między pokoleniami.

We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, którymi można  się dzielić z młodymi osobami,  nastawionymi na sukces.

W Edukacji wierzymy, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo i predyspozycje do bycia organizatorami, a nawet liderami w swoim środowisku rodzinnym i społecznym.
 
UTW EDUKACJA daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i  spożytkowania ich doświadczenia życiowego i zawodowego poprzez poparcie go wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin zarządzania i komunikacji społecznej.

Celem UTW EDUKACJA jest wykreowanie i wykształcenie organizatorów i  liderów społeczności lokalnych, którzy działając aktywnie będą potrafili tworzyć nową jakość życia osobistego, rodzinnego i najbliższego  otoczenia społecznego. Chcemy pomóc osobom w wieku starszym uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne i organizacyjne, kształtować  nowe umiejętności, przezwyciężać ich poczucie osamotnienia .

Pragniemy przygotować profesjonalnie seniorów do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia  funkcji organizatorskich, a nawet  kierowniczych w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych, związkach emerytów i rencistów oraz  innych organizacjach samorządowych, dążących do poprawy i zwiększenia atrakcyjności  warunków życia mieszkańców  w każdym wieku.

drukuj poleć znajomemu